Kiitus

TÄNAME KÕIKI, KES AITASID MEIL KOKKU PANNA  TOREDA SÜGISNÄITUSE!

Loe edasi

Lastevanemate koosolek

Neljapäeval, 27. septembril toimub lasteaias lastevanemate koosolek.

Päevakorras:

Rühmakoosolek kell 16.15

Üldkoosolek   kell 17.00- 18.00  Koosoleku teema ” Kuidas taltsutada lohet” lektor Rajaleidja  sotsiaalpedagoog Ave Visor.

Loe edasi

Määrus

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018.a. määruse nr ” Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” §3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

” (4)Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel.”

Määrus jõustub 1. juulil 2018.a.

Loe edasi

Abja Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi.

Abja Muusikakool võtab vastu uusi  õpilasi  järgmistele erialadele:

KLAVER

AKORDION
PLOKKFLÖÖT
FLÖÖT

SAKSOFON
KITARR
LÖÖKPILLID

KONSULTATSIOONID:04.juuni ja 05.juuni 15.00- 18.00 Abja Muusikakoolis

VASTUVÕTUKATSED:  Neljapäeval, 07. juunil 15.00- 18.00  Abja Muusikakoolis

Reedel, 08. juunil  15.00 – 18.00 Abja Muusikakoolis

  TULE JA ÕPI MUUSIKAT!

 

Loe edasi

Otsime abiõpetajat

Otsime  abiõpetajat rühma  töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.   Kasuks tuleb pedagoogiline  haridus või vastavad kursused.  Avaldus esitada hiljemalt 25. juuniks Abja Lasteaeda või

e-mailil abjalapsed@hot.ee

Loe edasi