Määrus

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018.a. määruse nr ” Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” §3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

” (4)Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel.”

Määrus jõustub 1. juulil 2018.a.

Loe edasi

Abja Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi.

Abja Muusikakool võtab vastu uusi  õpilasi  järgmistele erialadele:

KLAVER

AKORDION
PLOKKFLÖÖT
FLÖÖT

SAKSOFON
KITARR
LÖÖKPILLID

KONSULTATSIOONID:04.juuni ja 05.juuni 15.00- 18.00 Abja Muusikakoolis

VASTUVÕTUKATSED:  Neljapäeval, 07. juunil 15.00- 18.00  Abja Muusikakoolis

Reedel, 08. juunil  15.00 – 18.00 Abja Muusikakoolis

  TULE JA ÕPI MUUSIKAT!

 

Loe edasi

Otsime abiõpetajat

Otsime  abiõpetajat rühma  töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.   Kasuks tuleb pedagoogiline  haridus või vastavad kursused.  Avaldus esitada hiljemalt 25. juuniks Abja Lasteaeda või

e-mailil abjalapsed@hot.ee

Loe edasi

III rührma projekt

NO on läbi viimas Abja Lasteaia III rühmaga projekti ” Tunne Eestimaa loodust.”  Eesmärk  on viia lapsed kevadisse loodusesse. Avastada, jälgida taimede, putukate elu looduses. Korraldada ümber järve matk ja õpetada

kohaliku küla ajalugu.  Näidata loodusfilmi ja korraldada mõned seltskonnamängud looduses. Projekt  viiakse läbi Veelikse  küla taga asuvas metsas ja järve ümbruses 9.mail 2018. a. kell 11.00 – 15.00

Esitlejaks  on Naerata Ometi MTÜ ja lasteaia  õpetajad.  Projektijuht Heiki Lutschan.

Loe edasi

FOTOGRAAF

NELJAPÄEVAL,  24. MAIL  KELL 15.00 ON RÜHMADES   FOTOGRAAF.

Loe edasi