Konkurss

Lasteaed kuulutab välja konkursi sõimerühma abiõpetajale ( lapsepuhkuse ajaks). Avaldused saata või tuua hiljemalt 21. detsembriks 2017.aastaks  Abja Lasteaeda.

Loe edasi

Psühholoog

 

KORD KUUS ON MEIE MAJAS PSÜHHOLOOG ILLE URVA.  SEEKORD ON  13.  DETSEMBRIL.

Loe edasi

Hoolekogu koosolek

Neljapäeval, 26. oktoobril kell 16.00 toimub Abja Lasteaias hoolekogu koosolek

Päevakorras:

Hoolekogu esimehe  ja sekretäri valimine

2017- 2018.õppeaasta eesmärgid  ja tegevuskava

Info

Loe edasi

Lastevanemate koosolek

NELJAPÄEVAL, 28. SEPTEMBRIL TOIMUB LASTEVANEMATE KOOSOLEK:
KELL 16.15 – RÜHMAKOOSOLEKUD
KELL 17.00 – ÜLDKOOSOLEK (SAALIS)
LOGOPEED LEA LEPPIKU NÕUANDED KÕNE ARENDAMISEKS
VALLAVANEMA SÕNAVÕTT
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!

Loe edasi

Kiitus

HALLISTE KIHELKONNA SOLISTIDE PÄEVAL EDUKA ESINEMISE EEST:
RAGNE METSTE. ERGO LEPIK, RAMON MIIKAEL PURJU, HELENA SUURMETS, MARKKUS PÕDER, ANNA- MARITA BOKMANE,
MELISSA METSTE, KETLI STEINER, EMMA TEELE OOLE, ÕPETAJA AIRE KATTAI.

Loe edasi