ABJA LASTEAIA COVID-19 INFO

Green and White Utilitarian Social Distancing Business Floor Decal (1) – koopia

Loe edasi

Lapsevanemana pea viiruste hooajal silmas…

lapsevanemale_est_1200x1500px_veeb

Loe edasi

Abja lasteaed uus sügiskuul

2020. a sügiseks renoveeriti täielikult lasteaia fassaad, mis on nüüd lapsesõbralikult värviline ja hoone küljeseinal tervitab lapsi lasteaiapere poolt välja valitud uus logo – orav. Lisaks uuele välisilmele, on maja nüüd ka soojustatud, rajatud on ventilatsioon ja uus küttesüsteem ning ehitati välja uued ruumid endise perearstikeskuse ruumidesse.

Alloleval lingil asuvas pilvekataloogis on pildid Abja lasteaia uuest renoveeritud osast, kus sõimerühma lapsed on saanud täiesti uue rühmaruumi ja lasteaiale ehitati välja lisaruumid õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks. Lisaks on meil uus ja äärmiselt loominguline muusikaõpetaja, kes viib rütmilis-muusikalisi tegevusi läbi juba alates sõimerühmast.

https://drive.google...

Loe edasi

Lasteaia koha taotlemine ja järjekorda lisamine

Laps lisatakse lasteaiakoha järjekorda lapsevanema avalduse alusel. Laps lisatakse lasteaia järjekorda avalduse esitamise ajalises järjestuses.

Tingimuseks, et nii laps kui tema üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Mulgi valla elanikud. Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald.

Lasteaiakohta saab taotleda kohe peale lapse sündi.

Lasteaeda võetakse laps vastu alates vanuses poolteist kuni seitse aastat.

Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Taotlust on võimalik esitada lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga abjalasteaed@mulgivald...

Loe edasi

E-lasteaed

Tere lasteaiapere liige

2019/2020 õppeaastal kutsume kõiki lapsevanemaid (eestkostjaid) liituma E-lasteaed süsteemiga.

Seoses vanemate liitumisega https://elasteaed.eu/ platvormiga, palume Teil konto loomiseks täita käesolev E-Lasteaiaga_liitumise_avaldus_digitaalne. Palume täidetud avaldus saata emailile abjalasteaed@mulgivald.ee või üle anda rühmaõpetajatele. Liitumine eeldab korrektset isikukoodi numbrit, palume selle sisestamisel olla eriti tähelepanelikud.

Iga avaldus peab olema lapsevanema (eestkostja) allkirjastatud. Ühel avaldusel võib märkida mitu last, kellele ligipääsu soovitakse, ent iga vanem allkirjastab oma avalduse ise. Avalduse võib esitada prinditult käsiallkirjaga või elektrooniliselt digitaalse allkirjaga.

Liituda saavad need lapsevanemad/eestkostjad...

Loe edasi