PERSONAL

JUHTKOND:

Direktor Kairi Nigol 4354170 abjalasteaed(ät)mulgivald.ee

Majandusjuhataja Dagmar Häggblom 4354170 abjamajandus(ät)gmail.com

RÜHMAPERSONAL:

Aita  Uuk – sõimerühma  “Mammud” (1,5 – 3.a.) õpetaja abjamammud(ät)gmail.com

Merilin Laisaar - liitrühma “Kastanid” (2,5 – 4.a.) õpetaja abjakastanid(ät)gmail.com

Katrin Grossmann - aiarühma “Tõrukesed” (4 – 5.a.) õpetaja abjatorukesed(ät)gmail.com

Ülle Kivioja - aiarühma “Tõrukesed” (4 – 5.a.) õpetaja abjatorukesed(ät)gmail.com

Viive Niinemäe - aiarühma “Pähklikesed” (5 – 6.a.) õpetaja abjapahklikesed(ät)gmail.com

Tiia  Lille - aiarühma “Pähklikesed” (5 – 6.a.) õpetaja abjapahklikesed(ät)gmail.com

Maie Mägi – aiarühma “Käbikesed” (6 – 7.a.) õpetaja abjakabikesed(ät)gmail.com

Aire  Kattai - aiarühma “Käbikesed” (6 – 7.a.) õpetaja abjakabikesed(ät)gmail.com

Kaidi Ojamäe - liitrühma “Kastanid” (2,5 – 4.a.) abiõpetaja abjakastanid(ät)gmail.com

Raili Sosi- liitrühma “Kastanid” (2,5 – 4.a.) õpetajaabi abjakastanid(ät)gmail.com

Kadi Puidet - sõimerühma  “Mammud” (1,5 – 3.a.) õpetajaabi abjamammud(ät)gmail.com

Eve Jugomäe - aiarühma “Pähklikesed” (5 – 6.a.) õpetajaabi abjapahklikesed(ät)gmail.com

Pille Kandla - aiarühma “Tõrukesed” (4 – 5.a.) õpetajaabi abjatorukesed(ät)gmail.com

Kaja Püvi -  tähtajaliselt sõimerühma  “Mammud” (1,5 – 3.a.) õpetajaabi abjamammud(ät)gmail.com

Kädi  Käära -  hetkel eemalviibiv sõimerühma  “Mammud” (1,5 – 3.a.) abiõpetaja abjamammud(ät)gmail.com

ERISPETSIALISTID:

Muusikaõpetaja - Kymbali Sitsofe Marika Kromel-Agamah Williams (T-R) abjalasteaed(ät)mulgivald.ee

Liikumisõpetaja - Kersti Künnapuu (E, K, R) abjalasteaed(ät)mulgivald.ee

Logopeed - Teele Ladva (K-R) abjalogopeed(ät)gmail.com

MAJANDUSPERSONAL:

Tamara Hunt majaperenaine abjamajandus(ät)gmail.com

Heili Heil-Škurin köögitööline abjamajandus(ät)gmail.com

Margit Ojaloo kokk abjamajandus(ät)gmail.com

Marge Ruubel majahoidja abjamajandus(ät)gmail.com