HOOLEKOGU

Abja Lasteaia hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastal:

Sirle Peterson – sõimerühma “Kastanid” esindaja

Liina Raska – aiarühma “Tõrukesed” esindaja

Triinu Paumere – aiarühma “Pähklikesed” esindaja

Jane Kasak – aiarühma “Käbikesed” esindaja, hoolekogu esinaine

Maie Mägi – õpetajate esindaja

Villu Võsa – Mulgi Vallavalitsuse esindaja