HOOLEKOGU

Abja Lasteaia hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastal:

Agnes Siigur – sõimerühma “Mammud” esindaja

Liina Raska – aiarühma “Kastanid” esindaja

Reet Joosing – aiarühma “Tõruke” esindaja

Triinu Paumere – aiarühma “Pähklike” esindaja

Kersti Kutser – aiarühma “Käbike” esindaja

Maie Mägi – õpetajate esindaja

Villu Võsa – Mulgi Vallavalitsuse esindaja