HOOLEKOGU

Abja Lasteaia 2021-2022 õppeaasta hoolekogu koosseis on kinnitatud alljärgnevalt:

Hurmet-Mihkel Ilus – lapsevanem (sõimerühm „Mammud“)

Gerli Peterson – lapsevanem (I aiarühm „Käbikesed“)

Liina Raska – lapsevanem (II aiarühm „Kastanid“)

Reet Joosing – lapsevanem (III aiarühm „Tõrukesed“)

Triinu Paumere – lapsevanem (IV aiarühm „Pähklikesed“)

Viive Niinemäe – õpetajate esindaja

 Imre Jugomäe – KOV esindaja