HOOLEKOGU

Abja Lasteaed Oravake hoolekogu koosseis 2018/2019. õppeaastal:

Teele Ladva  -  lastevanemate esindaja

Jane Kasak    – lastevanemate esindaja

Kristi Tammist  - lastevanemate esindaja

Kadi  Metste   -       lastevanemate esindaja

Katrin  Grossmann – õpetajate esindaja 

 Arvi Meidla   -  vallavalitsuse esindaja