HOOLEKOGU

Abja Lasteaed Oravake hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastal:

Liina Järvelaht – sõimerühma “Kastanid” esindaja

Teele Ladva – aiarühma “Tõrukesed” esindaja

Kristi Tammist – aiarühma “Pähklikesed” esindaja

Jane Kasak – aiarühma “Käbikesed” esindaja

Katrin  Grossmann – õpetajate esindaja 

 Arvi Meidla   -  vallavalitsuse esindaja