LAPSEVANEMALE

Oleme avatud 7.15 – 18.00

Lasteaiatasud:

Kohamaks alates 2020.a.  29,20 €uri  kuus.

Lapsevanem on vabastatud toidukulu tasumisest, kulud kaetakse Mulgi valla eelarvest.

Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel.

Maksmise kord:

Kohatasu makstakse Mulgi  Vallavalitsuse raamatupidamise poolt väljastatud arve alusel arvel oleva makse tähtajaks. Makseraskuste korral pöörduda direktori poole.

Osalustasu makstakse olenemata lasteasutusest puudutud päevade arvule alati täiskuu eest. Osalustasu arve saadetakse iga kuu alguses sellesama käiva kuu kohta.

Arve saadakse  e-mailile.

 

2003.aastast on Abja Lasteaed  Tervist Edendav Lasteaed.( TEL-i liige)

” KIUSAMISEST VABA LASTEAED”

PROGRAMM ” KIUSAMISEST VABAKS”  eesmärk on luua lasteaias laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse  sallivalt ja austavalt. Oluline on, et lapsed hoolivad üksteist, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes ise seda ei suuda. Programm põhineb 4 inimlikul väärtusel: SALLIVUS, AUSTUS,HOOLIVUS  JA JULGUS.

PROGRAMMIL  on 3  sihtgruppi: lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad.

2014.a.jaanuaris läbis Abja Lasteaia ” Pähklikese” rühma meeskond vastava koolituse ning alustavad projekti tegevustega oma rühmas, et hiljem kaasata kõik teised rühmad.

2015.a. oktoobrist alustas ” Käbikese” rühm  ja 2017.a.  ” Tõrukeste” rühm, 2020.a. liitus nendega “Kastanite” rühm