LASTEAIAST

Abja Lasteaed asub Lõuna Mulgimaal, kauni looduse rüpes. Kohalik mitmekesine looduskeskkond on innustanud meid loodust lähemalt uurima ja tundma õppima. Kuna meie lasteaia taga on park, kus on palju oravaid, on meie lasteaia logoks „Orav”. Ka rühma nimed on vastavalt Orava toidulauale “Mammud”, “Kastanid” , „Tõruke”, „ Pähklike”  ja „ Käbike”.

Lasteaia moto: “Me laseme lastel jääda lasteks”

Valdkonnad

  1. Mina ja keskkond
  2. Keel  ja kõne
  3. Matemaatika
  4. Kunst
  5. Muusika
  6. Liikumine

  PÄEVAKAVA

07.15 – 08.30  LASTE VASTUVÕTT, INFO JAGAMINE LASTEVANEMATEGA

ÕPPE- JA LOOVMÄNGUD, INDIVIDUAALNE TEGEVUS

08.30 – 09.00  HOMMIKUSÖÖK, HOMMIKURING

09.00 – 10.45  LÕIMITUD LOOV- JA ÕPPETEGEVUSED TOAS VÕI ÕUES

10:45 – 12:15  ÕUEAEG, ÕPPEKÄIGUD, AVASTUS- JA ÕUESÕPE , VAATLUSED, LIIKUMISMÄNGUD JA -TEGEVUSED, VABATEGEVUS

12.15 – 12.45  LÕUNASÖÖK

12.45 – 13.00  ETTEVALMISTUSED UNEAJAKS, UNEJUTT, -LAUL

13.00 – 15.00  UNEAEG / PUHKEAEG

15.00 – 15.15  ÄRATUS, VIRGUTUS, RIIETUMINE

15.15 – 15.45  ÕHTUOODE

15.45 – 18.00  INDIVIDUAALNE TEGEVUS LASTEGA, VABATEGEVUS TOAS VÕI ÕUES (kevad, suvi, sügis), KOJUSAATMIMINE, INFO JAGAMINE LASTEVANEMATEGA