KASULIKKE MATERJALE LAPSE ARENGU TOETAMISEST

PILTMATERJAL:

Lapse arengu toetamine 

VEEBILEHED:

https://lastega.ee/index.php/et/

https://tarkvanem.ee/ Nõuanded lapsevanemale

https://www.teadlikvanem.ee/

https://www.minulaps.ee/

http://www.teatoimeta.ee/uus/category/perekond/lapse-arengu-toetamine/ Artikleid lapsekasvatusest

Innove blogi

https://www.vkkeskus.ee/ Varajase kaasamise keskus

https://koneravi.ee/ Interaktiivsed harjutused kõne arendamiseks

FACEBOOK (otsi): Eripesa, kõneravi.ee, Lugemispesa – reading nest, Logopeed Helen, Varajase Kaasamise Keskus

LUGEMISMATERJAL:

Teatmik_Lasteaialapse_vanema_ABC_2012_Pärnu

Koduleht SA Innove Juhendmaterjalid

Kui palju peaks üks 2- ja 3-aastane oskama rääkida ja millal oleks vaja logopeedi poole pöörduda?

Voldik „Lapse kõne areng. 4-5 aastane laps“

Voldik „Lapse kõne areng. 6-7 aastane laps“

Artikkel_Teadlane: väikelapse kõnehäire toob pooltel juhtudel edasises elus kaasa düsleksia

Teabeleht_Lapsevanemale_Kust_leida_abi

Rajaleidja: Millal on laps valmis minema lasteaeda? Kuidas last toetada?

Innove Rajaleidja: Mida teha, kui laps kurdab igavuse üle?

Innove Rajaleidja: Mida teha, et laps reeglitest ja kokkulepetest kinni peaks?

Rajaleidja: Laps ei saa lasteaia lõppedes üleöö suureks!

2015 juhendmaterjal Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias. TAI 2015

Enneta õpiraskusi tulevikus: praktilised nõuanded, et toetada 5-7-aastase lapse lugema- ja kirjutama õppimist

MEIE LAPSE TERVIS | Üllatavad märgid, mis näitavad, et laps vajab logopeedi abi 

Lapse kõne areng erinevas eas – lasteaia logopeed Malle Tolga

Lugemise ja kirjutamise eeloskused: häälik- ja foneemanalüüs MÄNGE HÄÄLIKANALÜÜSI OSKUSTE KUJUNDAMISEKS

KOOLIKS ETTEVALMISTUS

https://kooliksvalmis.ee/games/browse  Lasteaia riikliku õppekava põhjal loodud õpikeskkond. Online õpe.

https://e-koolikott.ee  Sisaldab riikliku õppekava materjali õppimiseks

https://www.facebook.com/100005234225010/videos/1395720333945761 Kirjutamise eelharjutused

https://www.facebook.com/574402796291734/videos/531392244244888/ Kirjutamise eelharjutused

https://www.facebook.com/416625311756026/videos/2917906898294509/ Kirjutamise eelharjutused

https://www.miksike.ee/#e-lists/docs/elehed/1kl1tssisu.htm 1. klassi teemade töölehed