LASTEAIAKOHA TAOTLEMINE JA JÄRJEKORDA LISAMINE

Abja Lastead – Lasteaiakoha taotlemine ja järjekord

Laps lisatakse lasteaiakoha järjekorda lapsevanema avalduse alusel. Laps lisatakse lasteaia järjekorda avalduse esitamise ajalises järjestuses.

Tingimuseks, et nii laps kui tema üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Mulgi valla elanikud. Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald.

Lasteaiakohta saab taotleda kohe peale lapse sündi. 

Lasteaeda võetakse laps vastu alates vanuses poolteist kuni seitse aastat.

Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Taotlust on võimalik esitada lasteasutuse direktorile koha peal (Lasteaia vastuvõtu avaldus, .pdf, täidetav tarkvaraga Adobe Reader) või e-postiga abjalasteaed@mulgivald.ee (digiallkirjastatud). Taotluse võib täita ka lasteaias.