PÄEVAKAVA

Abja Lasteaed päevakava 2019/2020 õppeaasta

Kinnitatud Abja Lasteaed Direktori käskkirjaga 30.09.2019 nr 2-7/3

1,5 – 3 a. laste rühma päevakava 

07.15  AVATAKSE LASTEAED

07.15 – 08.50  LASTE VASTUVÕTT, MÄNGIMINE

08.50 – 09.00  HOMMIKURING

09.00 – 09.20  HOMMIKUSÖÖK

09.20 – 10.50  PLANEERITUD MÄNGU- JA ÕPPETEGEVUSED

10.50 – 12.00  ÕUEMINEK, ÕUESOLEK, VABA TEGEVUS ÕUES (*VÕI TOAS)

12.15 – 12.40  LÕUNASÖÖK

12.40 – 13.00  ETTEVALMISTUSED UNEAJAKS, UNEJUTT, -LAUL

13.00 – 15.00  UNEAEG

15.00 – 15.15  ÄRATUS, VIRGUTUS, RIIETUMINE

15.15 – 15.30  ÕHTUOODE

15.30 – 17.55  MÄNG TOAS VÕI ÕUES

15.30 – 18.00  KOJUVIIMISE AEG

18.00  SULETAKSE  LASTEAED

*Laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist).

*Kui lasteasutuses puudub varikatus, ei viida alla kolme aasta vanuseid lapsi vihmasaju ja lumetuisu korral õue.

*Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel.

3 – 7 a. laste rühma päevakava

07.15  AVATAKSE LASTEAED

07.15 – 08.50  LASTE VASTUVÕTT, MÄNGIMINE

08.50 – 09.00  HOMMIKURING

09.00 – 09.20  HOMMIKUSÖÖK

09.20 – 10.50  PLANEERITUD MÄNGU- JA ÕPPETEGEVUSED

10.50 – 12.00  ÕUEMINEK, ÕUESOLEK, VABA TEGEVUS ÕUES (*VÕI TOAS)

12.15 – 12.40  LÕUNASÖÖK

12.40 – 13.00  ETTEVALMISTUSED PUHKEAJAKS, LASTEJUTT, -LAUL

13.00 – 15.00  PUHKEAEG

15.00 – 15.15  ÄRATUS, VIRGUTUS, RIIETUMINE

15.15 – 15.30  ÕHTUOODE

15.30 – 17.55  INDIVIDUAALNE TEGEVUS LASTEGA, MÄNG TOAS VÕI ÕUES

15.30 – 18.00  KOJUVIIMISE AEG

18.00  SULETAKSE  LASTEAED

*Laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist).

*Kui lasteasutuses puudub varikatus, ei viida alla kolme aasta vanuseid lapsi vihmasaju ja lumetuisu korral õue.

*Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel.