LAPS TULEB LASTEAEDA

Laps tuleb lasteaeda

Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perele, sest toob kaasa muutused pere argirütmis.

Lapse toimetulek uues keskkonnas oleneb pere hoiakust ja ootusest lasteaia suhtes.

Soovitused lapse ettevalmistamiseks lasteaeda minekuks:

*Kohandage kodu päevakava lasteaia omaga (varasem ärkamine, uneaeg, söögiajad, eneseteenindamisharjumused).

*Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia suhtes. Mida sagedamini lasteaiast räägitakse, seda kindlamalt laps ennast tunneb.

*Varuge aega lapse harjutamiseks lasteaia päevakava, õpetajate ja kaaslastega.

*Lubage oma lapsel iseseisvalt tegutseda käte pesemisel, tassist joomisel, söömisel, potil käimisel ja üksi voodis uinumisel.

*Looge lapsele turvatunne piiride ja reeglitega (selgitus, keeld, korraldus), sest lapsele, kellele kodus piire ei ole seatud, võib lasteaiaelu tunduda ebameeldiv.

*Võtke osa lastevanematele mõeldud koosolekutest ja loengutest.

*Külastage perearsti, veendumaks, et laps on terve.

Soovitused kohanemisperioodiks:

Kohanemisperiood kestab üldjuhul vähemalt üks kuu ja perioodi pikkus on iga lapse puhul erinev. Ei ole soovitatav jätta last esimesel nädalal terveks päevaks (sh uneajaks).

Lapse päev lasteaias ei tohi sel perioodil kujuneda liiga pikaks (8-10 tundi).

*Olge endas kindel, et lasteaeda minek on lapsele hetkel parim. Vältige lapse juuresolekul kriitilisi märkusi lasteaia, õpetajate ja teiste laste suhtes.

*Rääkige lapsele, kui tore see on, et ta käib lasteaias.

*Pidage kinni kehtestatud piiridest nii kodus kui lasteaias.

*Rääkige lapsele, kelle poole ta saab pöörduda abi saamiseks.

*Arutage koos õpetajaga, mida saab laps kodunt kaasa võtta igatsuse peletamiseks (pilt, mänguasi).

*Õpetage last mänguasju küsima ja oma asju teistele lubama

*Toetage last emotsionaalselt, laske enda läheduses olla, kuna ta saab teiega nüüd vähem koos olla.

*Leppige lapsega kokku hommikune lahkumise viis (kallistus, lehvitamine jne) ja olge lahkumisel enesekindel ning optimistlik. Lahkuge kohe, kui olete hüvasti jätnud.

*Öelge, millal lapsele järele tulete ja pidage oma lubadusest kinni.

Kohanemine ja tervis:

Kohanemisperiood tekitab lapses stressi: ta võib olla õnnetu, nutta, võivad tekkida unehäired ja isutus. See muudab lapse haigustele vastuvõtlikumaks ja põhjustab esimesel lasteaia-aastal sageli haigestumist.

Haige laps vajab rahu ja ravi, mida saab talle võimaldada vaid kodus.

Päevakava lasteaias

Lasteaia päevakavas on kindlad ajad söömiseks, puhkamiseks ja õppe-kasvatustegevusteks.

Teil on õigus tuua lapse lasteaeda ja viia koju sobival ajal, kuid lasteaia päevakava järgides.

Lapsel peab olema võimalus osaleda kõikides rühma tegevustes.

Laste toitlustamine

Lasteaia menüü on mitmekülgne ja tasakaalustatud. Toit valmistatakse lasteaia köögis, kasutades võimalikult palju kohalikku toorainet.

Lasteaed osaleb üleeuroopalises koolidele puuvilja jagamise kavas ja jagab ka Euroopa Liidu poolt subsideeritud piimatooteid.

Kui lapsel on probleeme allergia või mõne toiduaine talumatusega, saab lapse menüüs vastavalt arsti poolt tehtud ettekirjutustele, teha muudatusi või asendada teatud toiduaineid.

Laste riietus lasteaias

Laps tunneb end kõige paremini riietes, mida ta saab ise selga panna.

Riietus on kerge ja võimaldab hästi liikuda. Lapse jalanõud peavad olema mugavad ja jalga fikseerivad (ruumides krõpsudega ja soovitavalt heleda tallaga sandaalid).

Puhkeajaks vajab laps pidžaamat.

Õues mängimiseks vajab laps riideid, mis võimaldavad tal iga ilmaga vabalt tegutseda.

Lapsel peavad olema kaasas vahetusriided, mis on varustatud nimesiltidega. Igal lapsel on oma kamm ja ühekordsed taskurätikud.

 

LAPSE KOHANEMISALASED KIRJUTISED:

https://www.minulaps.ee/pedagoogilised-lahenemised/kuidas-suhtuda-nutuhoogudesse-lasteaiaga-kohanemise-perioodil

https://www.innove.ee/blogi/rajaleidja-millal-on-laps-valmis-minema-lasteaeda-kuidas-last-toetada/

https://opleht.ee/2016/09/lasteaiaga-tuleb-last-harjutada-tasa-ja-targu/