LASTEAIATASU

OSALUSTASU

Vastavalt Mulgi Vallavolikogu 17. veebruari 2022. a otsuse nr 29 “Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa suurus 2022. aastal“ on Mulgi valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta ühes kuus 29,20 eurot.

Lapsevanem on vabastatud toidukulu tasumisest, kulud kaetakse Mulgi valla eelarvest.

Osalustasu arve saadetakse iga kuu alguses sellesama käiva kuu kohta.

Osalustasu makstakse olenemata lasteasutusest puudutud päevade arvule alati täiskuu eest.

Arve tasumine hiljemalt iga kuu 30. kuupäevaks. Makseraskuste korral pöörduda direktori poole.

Arve selgitusele palun kindlasti märkida lapse nimi ja arve number.

Arve saadakse  e-mailile.

Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel. Tutvu määrusega Riigi Teatajas

 

Lisa:  Osalustasu vabastuse avaldus (MS word dokument) Osalustasu vabastuse avaldus digitaalne (pdf täidetav dokument)