LASTEAIATASU

OSALUSTASU

Osalustasu suurus ja maksmise kord on sätestatud Mulgi vallal vastavasisulises 21. veebruar 2018 määruses nr 16 “Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Vastavalt Mulgi Vallavolikogu 21. veebruar 2018 määrusele nr 16 §  2 on osalustasu suurus ühe lapse kohta summa, mis moodustub 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

01. jaanuar 2020 kehtestatud alampalgamäärast lähtuvalt on Mulgi valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta ühes kuus 29,20 eurot.

Lapsevanem on vabastatud toidukulu tasumisest, kulud kaetakse Mulgi valla eelarvest.

Osalustasu arve saadetakse iga kuu alguses sellesama käiva kuu kohta.

Osalustasu makstakse olenemata lasteasutusest puudutud päevade arvule alati täiskuu eest.

Arve tasumine hiljemalt iga kuu 30. kuupäevaks. Makseraskuste korral pöörduda direktori poole.

Arve selgitusele palun kindlasti märkida lapse nimi ja arve number.

Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel. Tutvu määrusega Riigi Teatajas

 

Lisa:  Osalustasu vabastuse avaldus (MS word dokument) Osalustasu vabastuse avaldus digitaalne (pdf täidetav dokument)