SEADUSANDLUS

Abja Lasteaia põhimäärus:

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Abja Lasteaia Arengukava aastateks 2020-2023:

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Koolieelse lasteasutuse seadus

Tutvu seadusega Riigi Teatajas.

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Abja Lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Eesti Vabariigi haridusseadus

Tutvu seadusega Riigi Teatajas.