RÜHMAD

Abja Lasteaias on viis rühma:

MAMMUD (sõimerühm)

KÄBIKESED  (aiarühm 3-7 a.)

KASTANID (aiarühm 3-7 a.)

TÕRUD (aiarühm 3-7 a.)

PÄHKLIKESED  (aiarühm 3-7 a.)