LASTEAEDA KOHA TAOTLEMINE, VASTUVÕTT JA VÄLJAARVAMINE

Laps lisatakse lasteaiakoha järjekorda lapsevanema avalduse alusel. Laps lisatakse lasteaia järjekorda avalduse esitamise ajalises järjestuses.

Tingimuseks, et nii laps kui tema üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Mulgi valla elanikud. Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald.

Lasteaiakohta saab taotleda kohe peale lapse sündi. 

Lasteaeda võetakse laps vastu alates vanuses poolteist kuni seitse aastat.

Ootame teie avaldusi meie Abja lasteaia rühmadesse käesoleva aasta 15. maiks. Avaldusi ootame vanematelt, kelle laps alles alustab lasteaias käimist või kes vahetab lasteaeda.

Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks.

Uued lapsed võetakse lasteaeda alates uuest õppeaastast ehk 1. septembrist. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

 

Tutvuge Abja Lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korraga siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/412122018055

 

Vajalikud avaldused:

Lasteaia vastuvõtu avaldus  (MS word dokument) Lasteaia vastuvõtu avaldus digitaalne  (pdf täidetav dokument)

Lasteaia väljaarvamise avaldus  (MS word dokument) Lasteaia väljaarvamise avaldus digitaalne  (pdf täidetav dokument)

Avaldust on võimalik esitada lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga abjalasteaed@mulgivald.ee (digiallkirjastatult). Avalduse võib täita ka lasteaias.