LASTEAEDA VASTUVÕTT JA VÄLJAARVAMINE

Abja Lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/412122018055

Lasteaia vastuvõtu avaldus

Lasteaia väljaarvamise avaldus