ÜRITUSED

 

ÜRITUSED  MAIS.

ETENDUS ” PÕIAL- LIISI”    ABJA KULTUURIMAJAS                                              -  2. MAI    PILET  1 EURO

LAULUD EMALE

SÕIMERÜHM   KELL 16.00                                                                                      -  10. MAI

I RÜHM              KELL 15.30                                                                                      – 10. MAI

II RÜHM            KELL  16.00                                                                                       - 9. MAI

III RÜHM          KELL  16.00                                                                                       - 10. MAI

KOOLIMINEVATE LASTE SPORDIPÄEV  VILJANDIS                                                – 15. MAI

VÄLJASÕIT TIPPU I RÜHMAL                                                                                  -15. MAI

SPORDIPÄEV                                                                                                            – 20. MAI

VÄLJASÕIT LILLI SÕIMERÜHMAL                                                                              -  23.MAI

FOTOGRAAF LASTEAIAS  KELL  15.00                                                                - 29. MAI

LÕPUPIDU               KELL 16.00                                                                            – 29. MAI