Abja Lasteaed otsib oma meeskonda muusikaõpetajat

ABJA LASTAED OTSIB OMA MEESKONDA:

MUUSIKAÕPETAJAT (0,5)

Muusikat õpetama ootame sind, kui oled

  • erialase haridusega või seda omandamas;
  • loov ja rõõmsameelne;
  • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
  • koostööaldis ning oskad oma tegevust planeerida;
  • valmis panustama omanäoliste tegevuste ja ürituste näol.

 

Muusikaõpetaja töö sisuks on lasteaia muusikatundide ettevalmistamine ja läbiviimine vastavalt õppekavale ja laste mitmekülgne musikaalne arendamine. Muusikaõpetaja valmistab ette ja viib läbi lasteaia pidulikke üritusi, valmistab ruume ette pidulikeks sündmusteks, hoiab korras tööalase dokumentatsiooni ja teeb koostööd erinevate huvigruppidega.

 

Tööle asumise aeg september 2022.a.

Haridust tõendavad dokumendid, CV ja avaldus saata aadressile abjalasteaed@mulgivald.ee 5. augustiks.