Avaldused 2022-2023 õppeaastaks

Ootame teie lasteaia vastuvõtu avaldusi Abja Lasteaia rühmadesse käesoleva aasta 15. maiks 2022.a.

Avaldusi ootame vanematelt, kelle laps alles alustab lasteaias käimist või kes vahetab lasteaeda.

Uued lapsed võetakse lasteaeda õppeaasta algusest, alates 1. septembrist 2022.a. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lasteaeda võtame lapsi vastu alates vanuses poolteist kuni seitse aastat. Avaldused järjestatakse vastavalt avalduse registreerimise kuupäevale, vanuserühmade kaupa.

Lapse lasteaia nimekirja võtmiseks täidab lapsevanem Lasteaia vastuvõtu avalduse  (MS word dokument) või Lasteaia vastuvõtu avaldus digitaalne  (pdf täidetav dokument).

Kõiki taotlusi ja avaldusi saab esitada e-postile: abjalasteaed@mulgivald.ee

Avaldus registreeritakse ja lapse nimi lisatakse lasteaia ootel olevate laste nimekirja. Avalduste üle peab arvestust lasteaia direktor. Vastavas vanuserühmas koha puudumisel võetakse laps lasteaiakoha taotlejate järjekorda. Avaldused on järjestatud vastavalt avalduse registreerimise kuupäevale, aastate kaupa vastavalt selle, mis aastaks lapsevanem kohta soovib.

Lasteaia direktor teavitab lapsevanemat lasteaiakoha saamisest kirjalikult hiljemalt 30. maiks 2022.a. Lapsevanemal annab pärast teate saamist seitsme päeva jooksul tagasisidet lasteaiale, kas ta võtab koha vastu või loobub. Lasteaias vabanev koht täidetakse avalduste järjekorra alusel selliselt, et kohta pakutakse sobivas vanusegrupis esimesel positsioonil oleva lapse lapsevanemale. Rühmad komplekteeritakse hiljemalt 30. juuniks 2022.a.

Täpsustavate küsimustega pöörduge direktori poole: abjalasteaed@mulgivald.ee