OTSIME ÕPETAJAT

Abja lasteaed otsib oma meeskonda
LASTEAIAÕPETAJAT (1,0)
Oleme arenev õppiv organisatsioon ning ootame särasilmset, pühendunud ja arenemissooviga uut meeskonnaliiget!
Ootame Sind, kui oled:
1. nõuetele vastava kvalifikatsiooniga või seda omandamas;
2. loov ja rõõmsameelne;
3. väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
4. koostööaldis ning oskad oma tegevust planeerida;
5. kohusetundlik ja hoiad korras tööalase dokumentatsiooni;
6. valmis panustama omanäoliste tegevuste ja ürituste näol.
Peamised tööülesanded:
1. laste mitmekülgne arendamine ja arengu jälgimine;
2. lõimitud lapsekeskse õppetegevuse planeerimine ja läbiviimine nii rühmas
kui individuaalselt;
3. koostöö lastevanematega.
Kandideerimine
Kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, CV, avaldus ja visioon „Kuidas mina õpetajana lähtun lapsest” esitada digiallkirjastatult hiljemalt 24. märtsiks e-posti aadressile abjalasteaed@mulgivald.ee
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Info telefonil 4354170.