Abja lasteaed uus sügiskuul

2020. a sügiseks renoveeriti täielikult lasteaia fassaad, mis on nüüd lapsesõbralikult värviline ja hoone küljeseinal tervitab lapsi lasteaiapere poolt välja valitud uus logo – orav. Lisaks uuele välisilmele, on maja nüüd ka soojustatud, rajatud on ventilatsioon ja uus küttesüsteem ning ehitati välja uued ruumid endise perearstikeskuse ruumidesse.

Alloleval lingil asuvas pilvekataloogis on pildid Abja lasteaia uuest renoveeritud osast, kus sõimerühma lapsed on saanud täiesti uue rühmaruumi ja lasteaiale ehitati välja lisaruumid õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks. Lisaks on meil uus ja äärmiselt loominguline muusikaõpetaja, kes viib rütmilis-muusikalisi tegevusi läbi juba alates sõimerühmast.

https://drive.google.com/drive/folders/1IJ1yceo40oUL2nDMG48y4KpFiEMvgkm6?usp=sharing