Eriolukorra jooksev info (04. mai 2020 seisuga)

Käesolevaga kestab Valitsuse kehtestatud riiklik eriolukord kuni 17. maini 2020 a. (kaasaarvatud).

Riiklikust eriolukorrast tulenevalt on muutunud lasteaia töökorraldus.

Lasteaias on avatud valverühm lapsehoiuna, kuhu lapsi saab tuua vajaduspõhiselt, st eelkõige kui mõlemad vanemad peavad olema tööl ja ei saa tagada laste hoidmist.

AVATUD ON TÕRUKESTE VALVERÜHM (parem tiib, vasak uks).

Lasteaia koha tagamiseks on vaja täita avaldus (saadaval kodulehel, rühmas ja direktori kabinetis).

Palume võimalusel hoida lapsed kodus ja kindlasti anda eelnevalt teada, kui on vältimatult lasteaiakohta vaja (avalduse täitmine vajalik).

Vastavalt eriolukorra juhistele:

  • Toimub laste üle andmine hoone väliselt. Lasteaia personal tuleb alla peaukse juurde last vastu võtma.
  • Personalil on õigus kasutada isikukaitsevahendeid.
  • Vastu võetakse ainult ilma igasuguste haigustunnusteta laps.

Küsimuste korral, palume neid esitada e-posti abjalasteaed@mulgivald.ee või telefoni teel (5667 4776 direktor Kairi Nigol).

Lasteaia kohamaksu ei pea tasuma eriolukorra ajal, kui laps lasteaias ei käi.