Eriolukorra jooksev info (25. märts 2020 seisuga)

Tere head lapsevanemad!

 

Valitsuskabinettides on olnud kiired ajad ja alljärgnevalt ülevaade hetkeseisuga suurematest muutustest eelkõige haridusasutustega seoses.

Koolides on pikendatud distantsõpet (tõenäoliselt aprilli lõpuni), Mulgi valla lasteaedades jätkub valverühmade süsteem kohta vältimatult vajavatele lastele kuni kohalik omavalitsust ei otsusta teisiti.

Lasteaia koha vältimatu vajaduse soovist palun eelnevalt teada anda direktorile või rühma õpetajatele ja koha saamiseks tuleb täita valverühma avaldus.

Uute muutuste seas on ka see, et mistahes haigustunnustega last vastu võtta ei saa ning et laps tuleb üle anda hoone ukse ees, st hoonesse lapsevanemad siseneda ei tohi. Lisaks sellele on täiendavalt, alates tänasest 25. märtsist, rakendatud mänguväljakutel jm avalikes kohtades sh koduvälistes siseruumides kehtestatud kahe inimese ja kahemeetrise vahe nõue.

Oleme arvestavad ja keskendume konstruktiivsele informatsioonile. Hoidke endid ja teisi enda ümber!

Valitsuse eriolukorra täiendavad meetmed:

Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel.

Täpsem info https://www.kriis.ee/

❗24h eriolukorra infotelefon 1247

 

Haridus- ja teadusministeerium:

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.

• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.

Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.

• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.

• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.

• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.

• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.

• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

Lasteaia direktoril on õigus koostöös kohaliku omavalitusega oma töö ümberkorraldamisel leida optimaalne lahendus, sealhulgas ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi.

Kohalikud omavalitsused peavad vajadusel tagama 24/7 oma haldusterritooriumil lasteaia ja -hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb korraldada võimalikult kiiresti, hiljemalt 20. märtsiks.

Distantsõpe haridusasutustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

 

Samuti juhime tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele)
vene keeles (https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii-informaciya-dlya-uchebnyh-zavedeniy)
inglise keeles (https://www.hm.ee/en/spread-covid-19-recommendations-educational-institutions)Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.eeJuhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.Olge terved!

Haridus- ja Teadusministeerium