E-lasteaed

Tere lasteaiapere liige

2019/2020 õppeaastal kutsume kõiki lapsevanemaid (eestkostjaid) liituma E-lasteaed süsteemiga.

Seoses vanemate liitumisega https://elasteaed.eu/ platvormiga, palume Teil konto loomiseks täita käesolev E-Lasteaiaga_liitumise_avaldus_digitaalne. Palume täidetud avaldus saata emailile abjalasteaed@mulgivald.ee või üle anda rühmaõpetajatele. Liitumine eeldab korrektset isikukoodi numbrit, palume selle sisestamisel olla eriti tähelepanelikud.

Iga avaldus peab olema lapsevanema (eestkostja) allkirjastatud. Ühel avaldusel võib märkida mitu last, kellele ligipääsu soovitakse, ent iga vanem allkirjastab oma avalduse ise. Avalduse võib esitada prinditult käsiallkirjaga või elektrooniliselt digitaalse allkirjaga.

Liituda saavad need lapsevanemad/eestkostjad, kelle laps on juba aktiivne lasteaias käija, see tähendab, et laps on ametlikult nimekirjas ja vanem tasub kohamaksu.

Süsteemiga liitumine annab:

  • LAPSE PUUDUJAKS MÄRKIMISE võimaluse. Seejuures saab sisestada ka lisainfot (periood/põhjused, muu vajalik informatsioon õpetajatele – nakkuseoht vms). Palume puudujaks märkida eelneva päeva kella 18:00ks võimalusel või hommikul 7:30ks hiljemalt, et toidumenüü koostamisel saaks eelarvega säästlikult ümber käia.
  • Ülevaate lapse infost (lapsevanem saab sisestada lapse Terviseinfo: allergiad, kaal, pikkus ja sisestada koduse aadressi ja uuendada enda kontaktandmeid)
  • Päevakava
  • Päeva ülevaate
  • Kalendrisündmused
  • Toidumenüü
  • Päevik
  • Perioodiplaan

Palume süsteemiga sisse elamise perioodil olla mõistvad ning koostööaltid. 

Ühtlasi, abjalasteaed@mulgivald.ee on uus Abja Lasteaia ametlik e-posti aadress. Palun edaspidine suhtlus suunata uuele e-mailile.