Laulud emadele

II rühm kell  16.00   -  9. mail

I rühm  kell   15.30    -  10. mail

sõimerühm    16.00   -  10. mail

III rühm  kell  16.00  -  10. mail