Kategooria Määratlemata

Lapsevanem!

NELJAPÄEVAL, 20.DETSEMBRIL  KELL 16.00 OOTAME TEID  JÕULUKONTSERDILE  LASTEAIA  ÕUE.

Loe edasi

TEADE ISADELE!

REEDEL, 9. NOVEMBRIL KUTSUB LASTEAED   SIND LUSTLIKULE ISADE PÄEVA  ÜRITUSELE.  KOGUNEDA  KELL 16.30 OMA LAPSE RÜHMA.

KOHTUMISENI!

Loe edasi

Kiitus

TÄNAME KÕIKI, KES AITASID MEIL KOKKU PANNA  TOREDA SÜGISNÄITUSE!

Loe edasi

Lastevanemate koosolek

Neljapäeval, 27. septembril toimub lasteaias lastevanemate koosolek.

Päevakorras:

Rühmakoosolek kell 16.15

Üldkoosolek   kell 17.00- 18.00  Koosoleku teema ” Kuidas taltsutada lohet” lektor Rajaleidja  sotsiaalpedagoog Ave Visor.

Loe edasi

Määrus

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018.a. määruse nr ” Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” §3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

” (4)Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel.”

Määrus jõustub 1. juulil 2018.a.

Loe edasi