Kategooria Määratlemata

Avaldused 2021-2022 õppeaastaks

Ootame teie avaldusi meie Abja lasteaia rühmadesse käesoleva aasta 20. maiks. Lasteaia rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Avaldusi ootame vanematelt, kelle laps alles alustab lasteaias käimist või kes vahetab lasteaeda. Uued lapsed võetakse lasteaeda alates uuest õppeaastast ehk 1. septembrist.

 

Loe edasi

Suvine lasteaed

Abja lasteaias on alates 7. juunist kuni 22. augustini suverühmad.

7. juunist on avatud neli rühma (Mammud, Kastanid, Tõrukesed ja Pähklikesed).

17. juunist on avatud 3 rühma

21. juunist on avatud 2 rühma

Juulikuus on avatud üks valverühm. Avaldus vajalik.

4. augustist 2 rühma

16. augustist 4 rühma

23. august on avatud kõik rühmad.

Loe edasi

Maakonnaülene orienteerumismäng FOTOPEITUS

Lasteaedadele, vanematele! 

ISAD, LASTEGA LIIKUMA! FOTOPEITUS 

Kõik täiskasvanud mehed, kelle peres on eelkooliealisi lapsi, olete oodatud oma perega maakonnaülesele orienteerumismängule FOTOPEITUS.

Orienteerumismäng toimub kahes etapis: I periood aprill-mai ja II periood august-oktoober. Osaleval mehel on võimalus selles ajavahemikus ise koos lapse/ lastega teha valik korraldajate pakutud terviseradade seast ja läbida neist mõned või kõik. Peamine on liikumisrõõm. Kokku loetakse peret esindava MEHE läbitud kilomeetrid. Samas on tore, kui ei unustata võimalusel kaasata ka ema, kuid selle võistluse eesmärk on kutsuda isasid ja vanaisasid suuremale aktiivsusele värskes õhus koos oma pere lapse/ lastega.

Orienteerumismäng meenutab, et regulaarne kehaline aktiivsus värskes ...

Loe edasi

OTSIME ÕPETAJAT

Abja lasteaed otsib oma meeskonda
LASTEAIAÕPETAJAT (1,0)
Oleme arenev õppiv organisatsioon ning ootame särasilmset, pühendunud ja arenemissooviga uut meeskonnaliiget!
Ootame Sind, kui oled:
1. nõuetele vastava kvalifikatsiooniga või seda omandamas;
2. loov ja rõõmsameelne;
3. väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
4. koostööaldis ning oskad oma tegevust planeerida;
5. kohusetundlik ja hoiad korras tööalase dokumentatsiooni;
6. valmis panustama omanäoliste tegevuste ja ürituste näol.
Peamised tööülesanded:
1. laste mitmekülgne arendamine ja arengu jälgimine;
2. lõimitud lapsekeskse õppetegevuse planeerimine ja läbiviimine nii rühmas
kui individuaalselt;
3. koostöö lastevanematega.
Kandideerimine
Kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumenti...
Loe edasi

ABJA LASTEAIA COVID-19 INFO

Green and White Utilitarian Social Distancing Business Floor Decal (1) – koopia

Loe edasi