Kategooria Määratlemata

Maakonnaülene orienteerumismäng FOTOPEITUS

Lasteaedadele, vanematele! 

ISAD, LASTEGA LIIKUMA! FOTOPEITUS 

Kõik täiskasvanud mehed, kelle peres on eelkooliealisi lapsi, olete oodatud oma perega maakonnaülesele orienteerumismängule FOTOPEITUS.

Orienteerumismäng toimub kahes etapis: I periood aprill-mai ja II periood august-oktoober. Osaleval mehel on võimalus selles ajavahemikus ise koos lapse/ lastega teha valik korraldajate pakutud terviseradade seast ja läbida neist mõned või kõik. Peamine on liikumisrõõm. Kokku loetakse peret esindava MEHE läbitud kilomeetrid. Samas on tore, kui ei unustata võimalusel kaasata ka ema, kuid selle võistluse eesmärk on kutsuda isasid ja vanaisasid suuremale aktiivsusele värskes õhus koos oma pere lapse/ lastega.

Orienteerumismäng meenutab, et regulaarne kehaline aktiivsus värskes ...

Loe edasi

OTSIME ÕPETAJAT

Abja lasteaed otsib oma meeskonda
LASTEAIAÕPETAJAT (1,0)
Oleme arenev õppiv organisatsioon ning ootame särasilmset, pühendunud ja arenemissooviga uut meeskonnaliiget!
Ootame Sind, kui oled:
1. nõuetele vastava kvalifikatsiooniga või seda omandamas;
2. loov ja rõõmsameelne;
3. väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
4. koostööaldis ning oskad oma tegevust planeerida;
5. kohusetundlik ja hoiad korras tööalase dokumentatsiooni;
6. valmis panustama omanäoliste tegevuste ja ürituste näol.
Peamised tööülesanded:
1. laste mitmekülgne arendamine ja arengu jälgimine;
2. lõimitud lapsekeskse õppetegevuse planeerimine ja läbiviimine nii rühmas
kui individuaalselt;
3. koostöö lastevanematega.
Kandideerimine
Kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumenti...
Loe edasi

ABJA LASTEAIA COVID-19 INFO

Green and White Utilitarian Social Distancing Business Floor Decal (1) – koopia

Loe edasi

Lapsevanemana pea viiruste hooajal silmas…

lapsevanemale_est_1200x1500px_veeb

Loe edasi

Abja lasteaed uus sügiskuul

2020. a sügiseks renoveeriti täielikult lasteaia fassaad, mis on nüüd lapsesõbralikult värviline ja hoone küljeseinal tervitab lapsi lasteaiapere poolt välja valitud uus logo – orav. Lisaks uuele välisilmele, on maja nüüd ka soojustatud, rajatud on ventilatsioon ja uus küttesüsteem ning ehitati välja uued ruumid endise perearstikeskuse ruumidesse.

Alloleval lingil asuvas pilvekataloogis on pildid Abja lasteaia uuest renoveeritud osast, kus sõimerühma lapsed on saanud täiesti uue rühmaruumi ja lasteaiale ehitati välja lisaruumid õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks. Lisaks on meil uus ja äärmiselt loominguline muusikaõpetaja, kes viib rütmilis-muusikalisi tegevusi läbi juba alates sõimerühmast.

https://drive.google...

Loe edasi