Kategooria Määratlemata

Eriolukorra jooksev info (04. mai 2020 seisuga)

Käesolevaga kestab Valitsuse kehtestatud riiklik eriolukord kuni 17. maini 2020 a. (kaasaarvatud).

Riiklikust eriolukorrast tulenevalt on muutunud lasteaia töökorraldus.

Lasteaias on avatud valverühm lapsehoiuna, kuhu lapsi saab tuua vajaduspõhiselt, st eelkõige kui mõlemad vanemad peavad olema tööl ja ei saa tagada laste hoidmist.

AVATUD ON TÕRUKESTE VALVERÜHM (parem tiib, vasak uks).

Lasteaia koha tagamiseks on vaja täita avaldus (saadaval kodulehel, rühmas ja direktori kabinetis).

Palume võimalusel hoida lapsed kodus ja kindlasti anda eelnevalt teada, kui on vältimatult lasteaiakohta vaja (avalduse täitmine vajalik).

Vastavalt eriolukorra juhistele:

  • Toimub laste üle andmine hoone väliselt. Lasteaia personal tuleb alla peaukse juurde last vastu võtma.
  • Personalil on õi...
Loe edasi

Eriolukorra jooksev info (25. märts 2020 seisuga)

Tere head lapsevanemad!

Valitsuskabinettides on olnud kiired ajad ja alljärgnevalt ülevaade hetkeseisuga suurematest muutustest eelkõige haridusasutustega seoses.

Koolides on pikendatud distantsõpet (tõenäoliselt aprilli lõpuni), Mulgi valla lasteaedades jätkub valverühmade süsteem kohta vältimatult vajavatele lastele kuni kohalik omavalitsust ei otsusta teisiti.

Lasteaia koha vältimatu vajaduse soovist palun eelnevalt teada anda direktorile või rühma õpetajatele ja koha saamiseks tuleb täita valverühma avaldus.

Uute muutuste seas on ka see, et mistahes haigustunnustega last vastu võtta ei saa ning et laps tuleb üle anda hoone ukse ees, st hoonesse lapsevanemad siseneda ei tohi. Lisaks sellele on täiendavalt, alates tänasest 25...

Loe edasi

KÕRGE TÄHTSUSEGA: COVID-19 ja haridusasutuste sulgemine

Vastavalt välja kuulutatud eriolukorrale ja korraldusele sulgeda esmaspäevast (16.03.2020) koolid. Lisaks üldhariduskoolidele suletakse hiljemalt esmaspäevast huvikoolid, noortekeskused ja muuseumid.

Abja Lasteaed jääb hetkel veel avatuks, ent valitsusorganite tungiv soovitus on lapsed koju jätta ja tuua lasteaeda AINULT ÄÄRMISEL VAJADUSEL seniks kuni ei ole leitud teisi võimalusi.

Käesolev eelinfo on ettevalmistuslik ja annab aega oma elukorraldust vajadusel ümber teha, sest võib järgneda ka kohaliku omavalitsuse poolt LASTEAIA SULGEMISE OTSUS.

Palun olla paindlik ja arusaav, seda kõike tehakse meie kõigi heaolu ja tervise nimel.

Lisainfot Haridus- ja teadusministeeriumilt:
Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, v...

Loe edasi

Lasteaia koha taotlemine ja järjekorda lisamine

Laps lisatakse lasteaiakoha järjekorda lapsevanema avalduse alusel. Laps lisatakse lasteaia järjekorda avalduse esitamise ajalises järjestuses.

Tingimuseks, et nii laps kui tema üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Mulgi valla elanikud. Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald.

Lasteaiakohta saab taotleda kohe peale lapse sündi.

Lasteaeda võetakse laps vastu alates vanuses poolteist kuni seitse aastat.

Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Taotlust on võimalik esitada lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga abjalasteaed@mulgivald...

Loe edasi

E-lasteaed

Tere lasteaiapere liige

2019/2020 õppeaastal kutsume kõiki lapsevanemaid (eestkostjaid) liituma E-lasteaed süsteemiga.

Seoses vanemate liitumisega https://elasteaed.eu/ platvormiga, palume Teil konto loomiseks täita käesolev E-Lasteaiaga_liitumise_avaldus_digitaalne. Palume täidetud avaldus saata emailile abjalasteaed@mulgivald.ee või üle anda rühmaõpetajatele. Liitumine eeldab korrektset isikukoodi numbrit, palume selle sisestamisel olla eriti tähelepanelikud.

Iga avaldus peab olema lapsevanema (eestkostja) allkirjastatud. Ühel avaldusel võib märkida mitu last, kellele ligipääsu soovitakse, ent iga vanem allkirjastab oma avalduse ise. Avalduse võib esitada prinditult käsiallkirjaga või elektrooniliselt digitaalse allkirjaga.

Liituda saavad need lapsevanemad/eestkostjad...

Loe edasi