Abja lasteaed otsib oma meeskonda

Abja lasteaed otsib oma meeskonda

MUUSIKAÕPETAJAT (0,5)

MAJANDUSJUHATAJAT (0,5)

Muusikat õpetama ootame sind, kui oled

  • erialase haridusega või seda omandamas;
  • loov ja rõõmsameelne;
  • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
  • koostööaldis ning oskad oma tegevust planeerida;
  • valmis panustama omanäoliste tegevuste ja ürituste näol.

Muusikaõpetaja töö sisuks on lasteaia muusikatundide ettevalmistamine ja läbiviimine vastavalt õppekavale ja laste mitmekülgne musikaalne arendamine. Muusikaõpetaja valmistab ette ja viib läbi lasteaia pidulikke üritusi, hoiab korras tööalase dokumentatsiooni ja teeb koostööd erinevate huvigruppidega.

Majandusjuhatajalt ootame:

  • analüüsioskust, majanduslikku mõtlemist, organiseerimisvõimet;
  • head arvutikasutusoskust ning tööks vajal...
Loe edasi

Abja lasteaed võtab tööle

Abja lasteaed otsib oma meeskonda 1,0 koormusega õpetajat ja 1,0 koormusega õpetaja abi, tööle asumisega oktoobrist. Haridust tõendavad dokumendid, CV ja avaldus saata abjalasteaed@mulgivald.ee 18. septembriks.

Loe edasi

Lasteaia koha taotlemine ja järjekorda lisamine

Laps lisatakse lasteaiakoha järjekorda lapsevanema avalduse alusel. Laps lisatakse lasteaia järjekorda avalduse esitamise ajalises järjestuses.

Tingimuseks, et nii laps kui tema üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Mulgi valla elanikud. Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald.

Lasteaiakohta saab taotleda kohe peale lapse sündi.

Lasteaeda võetakse laps vastu alates vanuses poolteist kuni seitse aastat.

Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Taotlust on võimalik esitada lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga abjalasteaed@mulgivald...

Loe edasi

E-lasteaed

Tere lasteaiapere liige

2019/2020 õppeaastal kutsume kõiki lapsevanemaid (eestkostjaid) liituma E-lasteaed süsteemiga.

Seoses vanemate liitumisega https://elasteaed.eu/ platvormiga, palume Teil konto loomiseks täita käesolev E-Lasteaiaga_liitumise_avaldus_digitaalne. Palume täidetud avaldus saata emailile abjalasteaed@mulgivald.ee või üle anda rühmaõpetajatele. Liitumine eeldab korrektset isikukoodi numbrit, palume selle sisestamisel olla eriti tähelepanelikud.

Iga avaldus peab olema lapsevanema (eestkostja) allkirjastatud. Ühel avaldusel võib märkida mitu last, kellele ligipääsu soovitakse, ent iga vanem allkirjastab oma avalduse ise. Avalduse võib esitada prinditult käsiallkirjaga või elektrooniliselt digitaalse allkirjaga.

Liituda saavad need lapsevanemad/eestkostjad...

Loe edasi

Lasteaed suvel!

Lasteaed on suletud puhkuseperioodiks  1.juuli 2019.a.  -  31.juuli 2019.a. Lasteaed on taas avatud  1.august 2019.a.

Täna on avatud alljärgnevad rühmad:

KASTANID (sõim 1,5-3 A.)

TÕRUD (3-4 a.)

PÄHKLID (4-6 a.)

 

Loe edasi