ABJA LASTEAED OTSIB ÕPETAJAABI (1,0 kohta)

Õpetajaabiks ootame sind, kui oled

 • keskharidusega;
 • eelistatult omandanud lapsehoidja tase 4 kutse või valmis seda omandama;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
 • lapsesõbralik, positiivne ning väärtustad meeskonnatööd.

Õpetajaabi töö sisuks on abistada õpetajat laste arengut ja turvalisust tagava keskkonna loomisel rühmas, abistada õppe- ja kasvatustegevustes ning tagada ruumide puhtus ja laste toitlustamine vastavalt tervisekaitse eeskirjadele.

Tööle asumise aeg: jaanuar 2021.

Haridust tõendavad dokumendid, CV ja avaldus saata digiallkirjastatult aadressile abjalasteaed@mulgivald.ee 15. detsembriks 2020.a.

Loe edasi

ABJA LASTEAED OTSIB MAJAHOIDJA ASENDAJAT (0,5 kohta)

Otsime ajutiselt eemal viibiva töötaja asendajat (orienteeruvalt kuuks kaheks,  detsember – jaanuar).

Tööülesannete lühikirjeldus:

 • Talvetingimustes libeduse ärahoidmiseks tehtavate tööde tegemine (sh kruusa puistamine) ning teede läbitavuse tagamine (sh lume rookimine) enne esimeste lastevanemate saabumist, hiljemalt 7.15ks:
 • Territooriumi üldine korrashoid (riisumine, puuokste koristamine);
 • Riigilipu heiskamine riiklikel pühadel ja tähtpäevadel;
 • Kasutatavate teede ja platside, jalakäiguradade ja treppide puhastamine;
 • Töövahendite heaperemehelik korrashoid.

Töötamine on välitingimustes ja eeldab füüsilist vastupidavust, korrektsust ja täpsust. Tööle asumine koheselt.

Täiendav informatsioon: Kairi Nigol telefon 5667 4776.

Loe edasi

Abja lasteaed uus sügiskuul

2020. a sügiseks renoveeriti täielikult lasteaia fassaad, mis on nüüd lapsesõbralikult värviline ja hoone küljeseinal tervitab lapsi lasteaiapere poolt välja valitud uus logo – orav. Lisaks uuele välisilmele, on maja nüüd ka soojustatud, rajatud on ventilatsioon ja uus küttesüsteem ning ehitati välja uued ruumid endise perearstikeskuse ruumidesse.

Alloleval lingil asuvas pilvekataloogis on pildid Abja lasteaia uuest renoveeritud osast, kus sõimerühma lapsed on saanud täiesti uue rühmaruumi ja lasteaiale ehitati välja lisaruumid õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks. Lisaks on meil uus ja äärmiselt loominguline muusikaõpetaja, kes viib rütmilis-muusikalisi tegevusi läbi juba alates sõimerühmast.

https://drive.google...

Loe edasi

Abja lasteaed otsib oma meeskonda

Abja lasteaed otsib oma meeskonda

MUUSIKAÕPETAJAT (0,5)

MAJANDUSJUHATAJAT (0,5)

Muusikat õpetama ootame sind, kui oled

 • erialase haridusega või seda omandamas;
 • loov ja rõõmsameelne;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
 • koostööaldis ning oskad oma tegevust planeerida;
 • valmis panustama omanäoliste tegevuste ja ürituste näol.

Muusikaõpetaja töö sisuks on lasteaia muusikatundide ettevalmistamine ja läbiviimine vastavalt õppekavale ja laste mitmekülgne musikaalne arendamine. Muusikaõpetaja valmistab ette ja viib läbi lasteaia pidulikke üritusi, hoiab korras tööalase dokumentatsiooni ja teeb koostööd erinevate huvigruppidega.

Majandusjuhatajalt ootame:

 • analüüsioskust, majanduslikku mõtlemist, organiseerimisvõimet;
 • head arvutikasutusoskust ning tööks vajal...
Loe edasi

Abja lasteaed võtab tööle

Abja lasteaed otsib oma meeskonda 1,0 koormusega õpetajat ja 1,0 koormusega õpetaja abi, tööle asumisega oktoobrist. Haridust tõendavad dokumendid, CV ja avaldus saata abjalasteaed@mulgivald.ee 18. septembriks.

Loe edasi